Reflexiona…

Per pregar…

Per pregar…

Reflexiona…


PASQUA 2016
CONVOCATS pel CRIST VIU
2n Diumenge
  de Pasqua
3r Diumenge
  de Pasqua
Feliços els qui creuran
         sense veure
      Veniu amb mi,
i us omplireu de VIDA