Reflexiona…

Per pregar…Reflexiona…

Per pregar…

PASQUA 2016
CONVOCATS pel CRIST VIU
6è Diumenge
  de Pasqua
L'Ascensió
del Senyor
Us deixo la meva PAU...
      no us acovardiu
"Jo estaré sempre
amb vosaltres..."