50 anys
Acte institucional
50 anys
Maria Auxiliadora
50 anys
Sant Joan Bosco
Any
de Fundació
de diversos
àmbits
de l'obra
Salesiana
de
Sant Boi
50 anys
Romiatge Montserrat
50 anys
Parròquia Poblet


Maria Auxiliadora 15
Compromisos
Maria Auxiliadora 15
Ofrena Compromisos
Maria Auxiliadora 15
Ofrena floral
Músics

i

Cantaires
Infants a l'Ofrena Floral

La família Salesiana
Cantant l'Hora dels Adéus,
després de dinar plegats.