QUARESMA 2016
Misericordiosos... cada dia
Reflexiona…
Per pregar…
  • Senyor Jesús, ajuda'ns a descobrir tota la força de la teva acció salvadora en el món.
  • Obre'ns els ulls per saber agrair tanta gent que viu per als altres; que es dedica a fer el bé i a alleujar el sofriment, que perdona i demana perdó de tot cor.
  • Fes sentir la força del teu Esperit a tots aquells que viuen dominats pel desànim o el pessimisme, que creuem que tot està perdut o que res pot anar millor.
  • Ajuda, Senyor, tots aquells que troben difícil perdonar o acollir el perdó.
  • Fes-nos  mirar amb esperança la VIDA NOVA que contínuament ens mostres a l'Evangeli.
  • La vida que vas oferir a aquella dona, acusada de pecat i condemnada a mort, per a satisfacció dels intransigents i legalistes de sempre. Amén


JESÚS no condemna ningú...   Ofereix una VIDA NOVA
5è Diumenge