ONG VOLUNTARIAT SOLIDARI "VOLS"

Telèfon: 936 40 22 86

e-mail: vols_stboi@yahoo.es

web: www.ongvols.org
VOLS és una ONG per a la cooperació i solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament, especialment des del camp de l’educació.

Neix com a fruit de la promoció del voluntariat social i cristià i la col·laboració de joves dels ambients i obres dels Salesians de Catalunya en projectes en països del Sud.

Entre els objectius prioritaris hi ha la promoció del voluntariat, l’educació al desenvolupament i el recolzament de projectes de desenvolupament.


La delegació de VOLS a Sant Boi realitza diferents accions de sensibilització (Barrejant, Campanya de Reis i 12 Hores de Futbol Solidari) i recolzament de projectes en diferents països, especialment d’Àfrica i Amèrica Llatina.
© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |


Comunitat Salesiana          Centre DON BOSCO        Esplai ARRELS        Escola M. de Déu        VOLS