SAGRAMENT DEL BAPTISME

Dia i hora a convenir, preferentment el segon i quart dissabte/diumenge de cada mes, (excepte durant el temps de quaresma i el mes d'agost).
Es fa una xerrada de preparació, sobre el significat del sagrament del baptisme i sobre el desenvolupament i els signes de la celebració.

© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |