SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ

Es proposa a aquells nois/es i joves que en el seu camí de Grups de Fe volen donar aquest pas de maduresa en la fe i de comprimís cristià. La preparació inmediata es fa amb l’arxiprestat de Sant Boi.

També, de forma més personalitzada, s’acompanya aquells joves grans que volen rebre aquest sagrament.

© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |