SALESIANS

Documents de la Congregació
La Pastoral Juvenil Salesiana - Cuadro Fundamental de Referencia
Propuesta Educativo-Pastoral de la Parroquias confiadas a los Salesianos
Documents Inspectorials
DPJ-02 Hacia unas Comunidades Cristianas de Referencia significativas
DPJ-03 La potenciació dels Grups de Fe a la nostra Inspectoria
DPJ-09 Quin model de Centre Juvenil cal potenciar a nivell inspectorial
DPJ-10 L'evangelització als Esplais i Centres Juvenils
DPJ-11 L'animació Inspectorial de l'àmbit parròquies
DPJ-13 Línies d'acció Pastoral de la Inspectoria
DPJ-17 Pla Inspectorial d'Educació per la Justícia i la Solidaritat
DPJ-18 Dimensió Social de la Caritat
DPJ-19 Compromís Salesià de més qualitat dins el món de la Immigració
DPJ-20 Itinerari d'Educació a la Pregària
DPJ-24 Grups de Fe. Algunes concrecions operatives
DPJ-25 Projecte de Pastoral Juvenil sexenni 2002-08. Del. Estatal de PJ
DPJ-29 Educar en la Justícia i la Solidaritat
Pla Conjunt de Formació

Documents Comissió Parròquies
Model de Parròquia i Comunitat Cristiana (esquema de treball)

Documents Obra Salesiana
Model de Parròquia i Comunitat Cristiana (esquema de treball)

Documents Obra Salesiana de Sant Boi
Projecte Educativo-Pastoral de l'Obra Salesiana de Sant Boi 2006-10
Pla Local de Formació Conjunta de l'Obra Salesiana de Sant Boi
Projecte Pastoral Parroquial. Curs 2006-07
Pla de Formació Parroquial
Pla d'acollida i formació Animadors de Grups de Fe
Organigrama Parròquia
Calendari Parroquial 2006-07


© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |