ESCOLA MARE DE DEU DELS DOLORS

Telèfon: 936 54 30 07

e-mail: dir.stboi@salesians.cat

web: www.santboi.salesians.cat
L’Escola Salesiana busca l’educació integral de la persona i el protagonisme dels nois i noies en el seu procés educatiu.

Compta amb un caràcter propi i un projecte ben definit, que es recolza en els valors de l’evangeli interpretats des de la pedagogia salesiana de Don Bosco. És, en resum:

Una escola que creu en les persones i treballa per a una societat més justa i humanitzada.

Una escola salesiana, amb l’estil de Sant Joan Bosco

Una escola que viu el sentit de la pertinença a un país, i al mateix temps se sent part d’un món sense fronteres.

Un equip il·lusionat d’educadors i educadores.

Un grup humà que s’organitza de manera senzilla i al servei de l’educació.

       EDUCACIÓ INFANTIL: 1 línia
       EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 1 línia
       EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRI:. 3 línies
© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |


Comunitat Salesiana          Centre DON BOSCO        Esplai ARRELS        Escola M.de Déu        VOLS