SAGRAMENT DEL MATRIMONI

Cal preparar amb temps suficient l'expedient i el curs de preparació al matrimoni.

El curs consta, ordinariament  de quatre sessions: acollida, la psicologia de la parella, l'amor i la sexualitat, els fills i la dimensió social de la parella, la fe i el sagrament del matrimoni, preparació per a la celebració i celebració del Matrimoni.


© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |