LA PARRÒQUIA SALESIANA


Parlar de parròquia animada per salesians és parlar de l’aportació original que aquests ofereixen dins d’una església particular.

Per tant, desenvolupar la identitat salesiana en la parròquia és una condició de vida per als salesians i un dret de l’Església a ser enriquida amb un do que la fa més universal i eficaç en la fermentació evangèlica del món.

Quan un Bisbe demana als Provincial dels salesians de la Inspectoria de Barcelona que es facin càrrec d’una parròquia i ells accepten és, normalment, perquè s’ha constatat per les dues parts la condició d’una feliç convergència entre el carisma i el sistema educatiu de Don Bosco i les necessitats pastorals del territori. Actualment són 16 les parròquies i santuaris animats pels salesians en el territori de la inspectoria.


En principi, tots els trets d’una parròquia salesiana estan descrits a la “Proposta Educativa de les Parròquies confiades als salesians”, que podeu trobar a la secció de documents. De totes maneres, nosaltres en subratllem aquests principis:

· Una parròquia amb una opció preferencial pels joves, i els més pobres, com a eix transversal que impregna tota la vida de la comunitat parroquial.

· Una parròquia amb una opció popular, i per tant, integrada en el barri.

· Que és situa al barri com a centre d’evangelització, fomentant la centralitat del Crist, de l’Eucaristia i el paper peculiar de Maria. En aquesta evangelització, procura ser punt de referència especialment dels allunyats.

· Que desenvolupa la seva tasca evangelitzadora des de l’educació i la promoció integral de la persona (humana i cristiana).

· Una parròquia que vetlla contínuament per ser comunitat i que es viu l’acollida a les persones, l’atenció als grups i l’esperit de família. Per això crea l’harmonia entre tots els grups, tot procurant la promoció dels propis de la família salesiana.

· Una parròquia, que en la nostra situació social actual, fa una opció per les persones nouvingudes, especialment els joves i les seves famílies, afavorint la interculturalitat i el diàleg interreligiós.


La parròquia animada per salesians té com a responsable la Comunitat Religiosa Salesiana. A ella se li confia la missió. De l'esperit comunitari en deriva una visió de servei orgànic i corresponent de l'evangelització.

© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |


Història                La parròquia, comunitat cristiana       La parròquia salesiana        Organigrama de la parròquia