SAGRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ

Uns 15 minuts abans de les Eucaristies dominicals s’ofereix el sagrament del perdó, o bé demanant-ho a un dels preveres.

© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |